Våra Tjänster

Rekrytera eller Rekryteras?

På Inflyttningslots arbetar vi främst på uppdrag av olika arbetsgivare som vill underlätta en flytt till ny bostadsort. Vi hjälper personen som ska anställas eller flytta att komma över trösklarna för att kunna tacka ja. Eftersom en flytt sällan är ett enmansbeslut, hjälper vi hela familjen innan, under och även efter flytten om så önskas. Det kan exempelvis vara arbete/studier till medflyttande, koordinering av olika kontakter på orten eller ett guidat förhandsbesök på den nya orten för att känna in miljön, människorna och den nya framtiden. 

Se våra tjänster som ett led i er förhandling. Kandidaten eller medarbetaren, med eventuell familj, får hjälp att lösa alla praktiska frågor och får dessutom möjlighet att upptäcka allt med sin nya ort. Det är förmodligen viktigare än några kronor extra i lönekuvertet. Och det är tryggt, enkelt och kostnadseffektivt för alla inblandade.

Vi erbjuder olika paket, anpassade för olika typer av behov, som också kan kompletteras med tilläggstjänster.