PRESSMEDDELANDE LULEÅ-SKELLEFTEÅ 20190905 -Inflyttningslots tecknar avtal med en större konfidentiell aktör och breddar sin verksamhet genom att även etablera sig i Skellefteå

Pressmeddelande
Luleå/Skellefteå 2019-09-05

 

Inflyttningslots.se tecknar avtal med en större, konfidentiell, aktör och breddar sin verksamhet genom att även etablera sig i Skellefteå.

 

Inflyttningslots.se, en privat verksamhet (del av Terminalengruppen) med huvudkontor i Luleå, startades 2009 och har erbjudit sina re-location-tjänster som skräddarsydda lösningar till privata företag och offentlig sektor sedan 2010. Inflyttningslots vänder sig till privat näringsliv och offentlig verksamhet som önskar ett ess i rockärmen för att öka sin attraktivitet hos kvalificerade nationella- och internationella kandidater och ta bort hinder för att nya möjliga medarbetare faktiskt ska flytta till regionen.

Några exempel på vad Inflyttningslots.se erbjuder är bland annat att, på uppdrag av den rekryterande verksamheten, hitta sysselsättning till medföljande, genomföra språkutbildning, hitta bostäder, hantera arbetstillstånd, genomföra inflyttningsluncher, myndighetskontakter m.m.

 

”Vi har under de senaste två åren med spänning följt utvecklingen i Skellefteåregionen och har under denna period blivit uppvaktade av flera parter i syfte att skapa en etablering.

Nu, efter att vi tecknat ett samarbetsavtal med en större, konfidentiell, aktör i regionen, bedömer vi att tiden är rätt för en etablering och är nu redo att leverera våra tjänster i Skellefteåregionen from måndag den 9 september 2019.

Näringslivet och den offentliga sektorn har äntligen börjat inse att rekrytering av kvalificerad kompetens och inflyttning från andra orter och andra länder är ett krav för att vår landsända ska kunna växa.”  – säger Peder Hansson, VD på Inflyttningslots.se

Och fortsätter:

”Inflyttningslots.se har processerna, kontakterna och erfarenheten vilket gör det effektivare och billigare än att någon på en HR-avdelning, eller en rekryterande chef, ska behöva lägga ner denna tid. Dessutom ger våra tjänster ett mervärde som gynnar såväl våra uppdragsgivares verksamhet som norra Sveriges kompetensförsörjning.”

 

För mer information, kontakta:

Peder Hansson, VD
Mobil: 0730-26 80 30
E-post: peder.hansson@inflyttningslots.se
Webb: inflyttningslots.se